Zarečnajas pamatskolas bibliotēkas grāmatu fonds tiek nodots pagasta bibliotēkai, Griškānu pirmsskolas izglītības iestādei un novada skolām

Lietotāju novērtējums: 0 / 5

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

         Sakarā ar to, ka ar 2016.gada 19.augustu tiks slēgta Zarečnajas pamatskola, lielākā daļa skolas bibliotēkas fonda grāmatu  ir nodota  pagasta bibliotēkai, Griškānu pirmsskolas izglītības iestādei un novada skolām.  Ir arī norakstītās skolas bibliotēkas grāmatas, kuras  pagasta iedzīvotāji var saņemt bez atlīdzības Griškānu Kultūras Namā. Lūdzam izmantot šo iespēju un izvēlēties sev interesantas grāmatas.

 

 

DrukātE-pasta adrese

Svarīga informācija dzīvokļu un individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem

Lietotāju novērtējums: 0 / 5

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Scetchik

          Griškānu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vadītājs Valdis Otdeļnijs atgādina  dzīvokļu un individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem, ka saskaņā ar spēkā esošiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumiem Nr.7 “Par aukstā un  karstā ūdens skaitītāju uzstādīšanas, lietošanas un pārbaudes kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” :

10.  Ūdens skaitītāja lietotājs ir atbildīgs par ūdensskaitītāja saglabāšanu un pareizu lietošanu.

11. Ūdens skaitītājus jāpārbauda vienu reizi 4 (četros) gados saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta  2007.gada 9.janvāra  noteikumiem Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai  kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”.

15.Ūdens skaitītāja uzstādīšanu, remontus un periodiskās pārbaudes apmaksā ūdens skaitītāja īpašnieks.

16. Ja ūdens skaitītāja īpašnieks periodisko ūdens skaitītāja pārbaudi nav veicis noteiktajā termiņā, šī skaitītāja rādījumi netiek ņemti vērā un maksājumi jāveic atbilstoši noteiktajai kārtībai, kādā  par patērēto ūdeni tiek maksāts saskaņā ar ūdens patēriņa normām.

     Jautājumus, kas saistīti ar ūdens skaitītāju lietošanu un pārbaudi var uzdot Valdim Otdeļnijam 28783191 un Grigorijam Rodčenko 266618745

DrukātE-pasta adrese

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai!

Lietotāju novērtējums: 0 / 5

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Atgādinām, ka līdz 2016.gada 16.maijam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

         Saskaņā ar likumu "Par nekustāmā īpašuma nodokli", nekustāmā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk ka 31. martā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmēra no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu)

Spied Continue Reading, lai lasītu vairāk:

Continue Reading

DrukātE-pasta adrese