Griškānu pagasta pārvalde izsludina rezerves zemes vienības izsoli

Lietotāju novērtējums: 0 / 5

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

        Griškānu pagasta pārvalde izsludina rezerves zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 0020148 0,66 ha platībā Griškānu pagastā izsoli, mutiska izsole notiks 2016.gada 22.augustā plkst.10.00.

Lai lasītu vairāk, spied "Continue reading:"

              Publicējamā informācija par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78560020148, kas atrodas Griškānu pagastā,nomu:

  1. Nomas objekts – rezerves zemes fonda zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78560020148 0,66ha platībā Griškānu pagastā,  Rēzeknes novadā,   lietošanas mērķis –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbībā ir lauksamniecība.
  2. Izsoles sākumcena7,19 EUR  (ar PVN).
  3. Maksimālais nomas termiņš  -  5 gadi.
  4. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2016.gada 22.augusta plkst.10.00 Griškānu pagasta pārvaldē, Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Griškānu pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā.

      5.   Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

6. Izsoles vieta un datums –2016.gada 22 augustā plkst.10.00 Griškānu pagasta pārvaldē, Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Griškānu  pagasta pārvaldes vadītāja kabinetā.

      7.   Nomas tiesību izsoles solis - 0,1 % no zemes kadastrālās vērtības. Zemes kadastrālā

            vērtība uz 2016.gada 1.janvāri ir EUR 396,00 (trīs simti deviņdesmit seši euro).

8.  Zemes apskates vieta  un laiks -  Griškānu  pagasts,   Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.8.00.00 līdz 12.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 27870340.

9. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Griškānu pagasta pārvaldē, Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Griškānu pagasta pārvaldes lietvedes kabinetā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

10.Kontaktpersona: Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Aleksāns,   tālrunis 26451063, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zemes izsoles noteikumi ir atrodami un lejupielādējami sekojošā saitē: https://failiem.lv/u/asnjbggg

DrukātE-pasta adrese