Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā

Lietotāju novērtējums: 0 / 5

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

       Griškānu pagasta pārvalde kopīgi ar Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs ”. Sakarā ar to, ka līgumu skaits no NVA skolēniem bija ierobežots, tika izveidota pagasta komisija skolēnu kandidatūru izvērtēšanai un atlasei. Skolēnu atlasei komisija  izvirzīja  kritērijus: pirmkārt, atbalstīt un noslēgt līgumus ar skolēniem  no maznodrišinātām un  daudzbērnu ģimenēm,  atbalstīt bāreņus, skolēnus, kuri nav piedalījušies  šajā pasākumā iepriekšējos gados, pagasta teritorijā deklarētus skolēnus. Pagasta teritorijā labiekārtošanas darbos no 01.jūnija līdz  30.jūnijam  pasākuma ietvaros tika iesaistīti 10 skolēni, no jūllija arī strādā 10 skolēni, 2 skolēni strādās augustā.

DrukātE-pasta adrese