Svarīga informācija dzīvokļu un individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem

Lietotāju novērtējums: 0 / 5

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva
 

Scetchik

          Griškānu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vadītājs Valdis Otdeļnijs atgādina  dzīvokļu un individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem, ka saskaņā ar spēkā esošiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumiem Nr.7 “Par aukstā un  karstā ūdens skaitītāju uzstādīšanas, lietošanas un pārbaudes kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” :

10.  Ūdens skaitītāja lietotājs ir atbildīgs par ūdensskaitītāja saglabāšanu un pareizu lietošanu.

11. Ūdens skaitītājus jāpārbauda vienu reizi 4 (četros) gados saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta  2007.gada 9.janvāra  noteikumiem Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai  kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”.

15.Ūdens skaitītāja uzstādīšanu, remontus un periodiskās pārbaudes apmaksā ūdens skaitītāja īpašnieks.

16. Ja ūdens skaitītāja īpašnieks periodisko ūdens skaitītāja pārbaudi nav veicis noteiktajā termiņā, šī skaitītāja rādījumi netiek ņemti vērā un maksājumi jāveic atbilstoši noteiktajai kārtībai, kādā  par patērēto ūdeni tiek maksāts saskaņā ar ūdens patēriņa normām.

     Jautājumus, kas saistīti ar ūdens skaitītāju lietošanu un pārbaudi var uzdot Valdim Otdeļnijam 28783191 un Grigorijam Rodčenko 266618745

DrukātE-pasta adrese