Pirmsskolas skolotāji pieredzes apmaiņā Griškānu PII

Griškānu PII Pieredzes apmaiņa

     Saulainā rudens dienā, 20. oktobrī Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) kolektīvs uzņēma viesus no visa plašā Rēzeknes novada, lai dalītos pieredzē. 2015./2016.m.g. Griškānu PII kopā ar Infjarden (Zviedrija) pašvaldības bērnudārziem, īstenoja Nord Plus projektu „Be active, be creative, be in nature!” un, nu varēja dalīties ar savu labo praksi, kas gūta projekta īstenošanas laikā.

       Jau otro mācību gadu, mūsu novada pirmsskolas izglītības iestādes strādā pie prioritātes: “Bērnu patstāvības un pašapkalpošanās iemaņu veidošana un sistemātiska nostiprināšana gan rotaļnodarbībās, gan ārpusnodarbību laikā.” Šī tēma arī tika aktualizēta pieredzes apmaiņas seminārā.

         Griškānu PII skolotājiem, projekta ietvaros bija iespēja vērot Zviedrijas pedagogu darbu un mācību un audzināšanas darba organizēšanu. Tika iegūta vērtīga pieredze, ko jau projekta īstenošanas laikā iestādes komanda sāka ieviest ikdienas darbā ar bērniem un ar labām sekmēm turpina arī šobrīd, lai sekmīgāk attīstītu bērnu patstāvību un pašapkalpošanās prasmes.

        Vadītāja Svetlana Klīdzēja iepazīstināja ar bērnudārzu, izrādīja bērnu rotaļu laukumus un iekštelpas, kā arī izstāstīja par bērnudārza aktīvo iesaisti dažādos projektos un par ieguvumiem, kas nākuši no šīs darbības.

       Ciemiņiem tika dota iespēja piedalīties atklātajās nodarbībās un vērot dažādus dienas režīma momentus. Bērnu darbošanās ļoti labi parādīja, cik daudz ir sasniegts bērnu patstāvības un pašapkalpošanās prasmju attīstības jomā. Iestādes vadītāja uzsvēra, ka, lai gūtu labus rezultātus, visam iestādes kolektīvam ir nepieciešamas darboties komandā un sadarboties ar vecākiem. Tika demonstrēts vecāku uzņemts video, kurā ģimene rāda bērnu patstāvīgo darbošanos arī mājās, jo darbs, kas tiek veikts izglītības iestādē, tiek turpināts arī ģimenēs, tādējādi nostiprinot bērnu prasmes.

      Bija vērojami arī pirmie „darba augļi” no Rēzeknes novada iestāžu darbošanās projektā „Globālās skolas”, jo skolotāja Inga Oltiņa ļāva vērot, cik veiksmīgi var strādāt ar Globālās izglītības tēmām četrgadīgo bērnu grupā.

        Savukārt skolotājas Nataļjas Mednes vadītajā nodarbībā skolotāji varēja vērot īstu bērnu patstāvīgās darbības meistarklasi. Šādā veidā strādājot ar bērniem, tiek attīstītas tik ļoti būtiskas prasmes, kā spēja uzņemties atbildību, spēja pieņemt lēmumu patstāvīgi. Šīs vērtīgās prasmes attīsta bērna personību un būs par pamatu ikviena pirmsskolnieka turpmākajā dzīvē.

      Skolotāja Ineta Lipska dalījās pieredzē, kas gūta turpinot sadarbību ar jau esošajiem Zviedrijas partneriem, tikai šoreiz, iesaistoties E-Twinning projekta realizēšanā. Visi klātesošie tika mudināti spert drošu soli un mēģināt iesaistīties E- Twinning projektos, jo tā ir ļoti vērtīga darbošanās kopā ar bērniem gan informācijas meklēšanai, gan bērnu un skolotāju domu apmaiņai ar sadarbības partneriem – bērniem un skolotājiem.

     Viesošanās noslēgumā skolotāji tika aicināti uz diskusiju par redzēto un izteikt viedokli par jaunām ierosmēm, ko izmantos savā pedagoģiskajā darbā un, aizbraucot uz savām iestādēm stāstīs kolēģiem. Kopējās sarunās, kurās piedalījās arī Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Aleksāns, iestādes kolektīvs uzklausīja pateicības no ciemiņiem par jauniegūtām idejām. Radās pārliecība, ka daudzi skolotāji daļu no tām mēģinās realizēt arī savās pirmsskolas izglītības iestādēs. Lai izdodas!

       Katra šāda pieredzes apmaiņas banka dod iespēju paskatīties, kā strādā kolēģi, tepat novadā un arī aiz novada robežām. Jau decembra sākumā Rēzeknes novada skolotāji dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Preiļu novada PII „Pasaciņa”. Šādi pieredzes apmaiņas braucieni dod iespēju vērot labo praksi, paplašina skolotāju redzesloku un gūto ideju iedzīvināšana savā praksē, ļauj padarīt bērnu ikdienu izglītības iestādē interesantāku un saistošāku.

       Paldies Griškānu PII radošajam kolektīvam par ieguldīto darbu un nesavtību sava darba popularizēšanā!

Biruta Rīvāne,
Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības speciāliste

Raksts ir publicēts:   http://rezeknesnovads.lv/pirmsskolas-skolotaji-pieredzes-apmaina-griskanu-pii/

DrukātE-pasta adrese

GRIŠKĀNU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Adrese: Parka iela 3, Sprūževa, Griškānu pagasts.

Telefons: 64640490; mob.t. 26136074.

E - pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vadītāja: Svetlana Klīdzēja, mob.t. 26150461.

Mērķa grupa: No 1,5 gada līdz 7 gadiem. (Ar atzinumu no sociālās pārvaldes ņemam arī no

1 gada, tāpēc, ka ir nodrošināta tāda vecuma grupa).

Darba laiks: Katru darba dienu no 7.00 līdz 17.30.

Programma: Iestāde realizē divas licenzētas programmas: Visparēju pirmsskolas izglītības

programmu un Mazākumtautību vispārēju pirmsskolas izglītības programmu.

Grupu skaits: Darbojas 6 grupas, sadalītas pa vecumposmiem.

Bērnu skaits: 2016/2017 mācību gadā iestādi apmeklē 90 bērni.

Pedagogu skaits: 11.

Izglītības

Iestādes moto: Skatīties uz pasauli ar bērna acīm un ik reizi atklāt to no jauna.

Mūsu prioritātes ir individuāla pieja katram bērnam; radīt bērnam iespēju izteikt sevi radošajās darbībās; sadarbība ar vecākiem; laba sagatavošana bērnu pamatizglītības uzsākšanai.

Papildiespējas bērniem: Iestādē ir labiekārtoti jaunie rotaļlaukumi, sporta laukums, bērnu autoskola, vasaras periodā ārējais baseins ar speciālo peldešanas inventāru, kur var paspēlēties, papeldēties ūdenī. Divas reizes nedeļā bērniem vada ārstnieciskās un koriģējošās nodarbības ūdenī sporta skolotāja. Visa gada garumā divas reizes nedeļā sporta zālē notiek ārstnieciskās un koriģējošās nodarbības plakanās pēdas un stājas korekcijai ar moderno sporta inventāru.

Bērni no vecākās grupas dejo latviešu tautas dejas un apgūst angļu valodas pirmsākumus.

PII

DrukātE-pasta adrese

NĀC SPĒLĒTIES!!

       CIENĪJAMIE VECĀKI UN GRIŠKĀNU PAGASTA PIRMSSKOLAS  VECUMA BĒRNI!

         No 27.jūnija līdz 01.augustam Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā no plkst.10.00 līdz 14.00 būs pieejams auto laukums, rotaļu laukums  un baseins (atkarībā no laika apstākļiem).

Laipni lūdzam  labi pavadīt laiku kopā ar bērniem.

Bērnu dārzs 33

DrukātE-pasta adrese