„Talantu šovs” Griškānu pirmsskolas izglītības iestādē

Talantu Šovs

                Griškānu PII apmeklē daudz talantīgu bērnu. Lai pērles iemirdzētos, tās jāizceļ no upes dzelmes, jāpulē un jāsaudzē. Tāpat arī ar talantiem – tie jāatklāj un jāizkopj, un ir svarīgi tos atklāt jau bērnībā.

       Īpašs prieks par tiem bērniem, kuri pirmsskolas iestādes „Talantu šovā” 30. martā kāpa uz skatuves, lai demonstrētu savas spējas un īpašās aizraušanās. Kopumā pasākumā uzstājās 14 bērni, vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Repertuārs bija daudzveidīgs. Brālis un māsa, Timurs un Anita Glaudiņi, spēlēja akordeonu un klavieres. Sofija Audziša, Signija Avišāne un Nikola Ovsjankina izpaudās skaitot jautrus dzejolīšus. Adele Vilčiņska un Ksenija Andžāne dejoja brinīšķīgas dejas. Trīsgadīgais Andrejs Kozlovs dejoja skaistu latviešu tautas deju. Dziesma par māmiņu Svetlanas Stepanovas izpildījumā, līdz asarām samulsināja daudzus pieaugušos. Skatītājus neatstāja vienaldzīgus Artjoma Šarapova un Timura Labanova izpildītās dziesmas par pavasari. Savus pirmos soļus karatē demonstrēja Ričards Radiņš-Belovs. Radions Mivriniks un Kirils Rastkovs priecēja skatītājus ar ziepju burbuļu atrakcijām.

         Pasākumā valdīja draudzīga atmosfēra. “Talantu šovs” apzināti netiek veidots kā konkurss ar vērtēšanu un pakāpju iegūšanu, bet gan kā pasākums, kurā varam no sirds priecāties un just līdzi visiem ar dažādiem talantiem apveltītajiem bērniem.

          Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Aleksāns un Griškānu pagasta bibliotēkas vadītāja Vija Proveja apmeklēja pasākumu un kopā ar visiem klātesošajiem priecājās par bērnu sniegumu.

         Vēlos pateikt lielu paldies bērnu vecākiem par atbalstu, sadarbību, sapratni un ieguldīto darbu.

         Liels paldies, Griškānu pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Aleksānam, bibliotēkas vadītājai Vijai Provejai un jauniešu lietu speciālistam Igoram Jusupovam par atbalstu un sadarbību.

Griškānu PII vadītāja Svetlana Klīdzēja

(13/04/2017 Publicēts Rēzeknes novada mājas lapā)

DrukātE-pasta adrese

Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde – turpmāk ar nosaukumu “Sprīdītis”

        Sprīdītis   

          No šī gada 1. aprīļa,  iestādes tēla atpazīstamībai,  Griškānu pirmsskolas izglītības iestādei tika piešķirts nosaukums “Sprīdītis”. 3. aprīlī iestādē notika „vārda došanos svētki”, uz kuriem bija ieradušies Sprīdītis un Laimes māte.

           Sprīdītis, pūšot stabulīti, lika dancot visiem bērniem. Pieķeroties pie burvju sprungulīša, bērni kopā ar Sprīdīti gāja rotaļās. Jautro aktivitāšu noslēgumā, Sprīdītis secināja, ka ir atradis „LAIMĪGO ZEMI”, un tā ir mūsu pirmsskolas izglītības iestāde. Turpmāk šeit būs viņa mājas, kur viņš ik dienu darbosies kopā ar čakliem, labsirdīgiem un  līksmiem bērniem. Bērni uzņēma Sprīdīti savā draudzīgajā saimē.

            Svinīgā pasākumā tika atklāta plāksne, kura norāda uz Sprīdīša piederību šai iestādei. Pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Aleksāns novēleja bērniem un iestādes kolektīvam nest iestādes vārdu ar divreiz lielāku atbildību. Tāpat arī mudināja bērnus, lai tie tikpat dedzīgi kā Sprīdītis mīlētu, cienītu un sargātu savu zemi.
Neviena dzimšanas diena vai kristības netiek rīkotas bez tortes, tāpēc, visiem par prieku, tika pasniegta „Sprīdīša” torte. Ikviens varēja nobaudīt gardo cienastu.

Svetlana Klīdzēja,
Griškānu PII “Sprīdītis” vadītāja

(07/04/2017 Publicēts Rēzeknes novada mājas lapā)

DrukātE-pasta adrese

Griškānu bērni svētkos iepriecina seniorus

Griskanu berni12

          2016. gada nogalē Griškānu Pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvā radās doma sagādāt dāvanas cilvēkiem, kuriem tās nestu īpašu prieku. Labestības nedēļas ietvaros, 27. un 28. decembrī, mūsu iestādes pedagogi kopā ar audzēkņiem devās uz Rēzeknes novada veco ļaužu pansionātu Strūžānos un Rēzeknes pilsētas pansionātu, lai iepriecinātu to iemītniekus ar sirsnīgu priekšnesumu.

        Mēs esam pārliecināti, ka ir svarīgi bērniem jau no mazotnes iemācīt darīt labus darbus. Labs darbiņš, kaut arī mazs, spēj iepriecināt citus cilvēkus, arī tos, kuri ir vientuļi, slimi un nespēj par sevi parūpēties.

        Lai sniegtu sirds siltumu šiem ļaudīm, pedagogi kopā ar bērniem sagatavoja priekšnesumus Ziemassvētku noskaņās – dziesmas un labestīgu ludziņu. Pēc priekšnesumiem bērni uzdāvināja pansionāta iemītniekiem dāvanas.

        Vislielāko gandarījumu sniedza prieks, ko redzējām veco cilvēku acīs. Izjutām aizkustinājumu vērojot, kā veci cilvēki pieglauž pie sirds pasniegto dāvanu.

        Vēlos pateikt lielu paldies visu grupu audzēkņu vecākiem par atbalstu un atsaucību un par viņu sagatavotajām dāvanām.

        Lai balts Ziemassvētku brīnums, ienākdams katrā mājā, sniedz saprašanos un svētību!

Svetlana Klīdzēja,
Griškānu PII vadītāja

Raksts ir publicēts: http://rezeknesnovads.lv/griskanu-berni-svetkos-iepriecina-seniorus/

DrukātE-pasta adrese

Mēs varam ceļot, skatīties pasaules plašumus, bet mums vienmēr ir jāatceras, ka nekur nav tik labi, kā mājās....

     Griškānu pagasts Bērnudārzs NovembrisGriškānu pagasts Bērnudārzs 2

     Novembra mēnesis Griškānu pirmsskolas izglītības iestādē sākās ražīgi ar patriotisku noskaņu pirms valsts svētkiem.

     No 1.novembra visi iesaistījās izstādē "Es mīlu Latviju...." Ideja bija tāda, ka vecāki mājās kopā ar saviem bērniem izveidos kopīgu darbu- dāvanu mūsu Latvijai. Zīmējot dzimto stūrīti,  mīļo sirdij vietu, veidojot kolāžu no bildēm, kas ir saistīta ar patīkamiem mirkļiem, bērniem tiek attīstīta piederība savai valstij,savai dzimtajai vietai. Līdz sirds dziļumiem aizkustināja bērnu un vecāku kopīgi veidotie darbi, kuros vērojām mīlestības izpausmi pret dzimto vietu, ģimeni, tēvzemi, fantāzijas lidojumu, radošumu un daudz interesantu ideju.

     10.novembrī, lai attīstītu bērniem latviešu tautas tradīcījas, vecākās grupas bērni rīkoja Mārtiņdienas tirdziņu, bet parējie bērni labprāt pirka garšīgos saldumus, kurus izcepa vecāki kopā ar bērniem.

    17.novembrī ar pilnu patriotisma sajūtu sirdī, iestādē notika svinīgs pasākums, kas bija veltīts mūsu valsts dzimšanas dienai. Pie bērniem atnāca ciemos Laimes māte ar Sprīdīti, kuri kopā ar bērniem parādīja, ka mūsu Latvija ir visskaistākā zeme pasaulē, jo šeit katrs mirklis, katra lieta ir saistīta ar ģimeni, draugiem, mūsu tautu, skaistu un bagātu Latvijas dabu.

     Pasākumā piedalījās arī Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Aleksāns, kurš ar Sprīdīša tēla palīdzību mudināja bērnus, ka vajag mīlēt savu zemi, cienīt viņu un sargāt.

     Ļoti gribētos ticēt, ka tad, kad mūsu audzēkņi izaugs, viņi brauks uz ārzemēm tikai ceļojumā vai atvaļinājumā atpūsties, bet dzīvos, strādās un dzemdēs savus bērnus šeit- mūsu Latvijā.

   Svetlana Klīdzēja

   Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 

DrukātE-pasta adrese