Pagasta kopējā platība: 7677,8 ha,
tajā skaitā: ūdeņi - 162,3 ha,
meži – 1625,4 ha,
l/s izmantojamā zeme – 4406,4 ha.
 Iedzīvotāju skaits: 2069 (uz 01.07.2012)
 

Griškānu pagasts atrodas Rēzeknes rajona austrumu daļā. Tā platība ir 7677,6 ha, iedzīvotāju skaits- 2007. Pagasts robežojas ar Rēzeknes pilsētu, Verēmu, Stoļerovas, Čornajas un Cirmas pagastiem.

Attālums no pagasta centra Sprūževas līdz Rēzeknes pilsētas centra, ir 8 km. Ziemeļos pagasta teritorija 3 km garumā no Rēzeknes pilsētas līdz Taudejāņu strauta ietekai robežojas ar Verēmu pagastu, tālāk 6 km garā posmā līdz Bižu ezera ziemeļaustrumu galam- ar Lendžu pagastu. Austrumos 9,5 km garumā pagasts robežojas ar Cirmas pagastu, bet dienvidaustrumos 3,5 km garumā ar Stoļerovas pagastu. Visgarākā robeža ir ar Čornajas pagastu- 12,5 km pašvaldības dienvidos. Rietumos 3 km garumā ir kopēja robeža ar Ozolaines pagastu un 8 km garumā ar Rēzeknes pilsētu.

Pagasta teritoriju ziemeļu daļā šķērso valsts nozīmes autoceļš (A 12) Rīga- Maskava, un I šķiras autoceļš (P 54) Rēzekne – Griškāni. Dienvidrietumu daļā pagasta teritoriju šķērso I šķiras autoceļš (P55) Rēzekne- Dagda. Virzienā no ziemeļrietumiem uz dienvidaustrumiem pagasta centrālo daļu šķērso vietējās nozīmes autoceļš (V579) Rēzekne- Stoļerova.

Vēsturiski Griškānu pagasta teritorija aizņem daļu no bijušā Makašēnu un Rēznas pagasta.

Pagasta teritorijā ir 45 sādžas, lielākās no tām- Sprūževa, Janapole, Greiškāni, Staroščiki, Jupatovka un Čači.

Griškānu pagasta teritorija ietilpst Rēzeknes speciālās ekonomiskās zona teritorijā ( 81, 7 ha). Šajā teritorijā darbojošies uzņēmumi var iegūt Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma statusu un saņemt nodokļu atlaides (skat. www.rsez.lv).

DrukātE-pasta adrese