Ģimenes svētki – globālās izglītības diena Griškānu PII „Sprīdītis”

Lietotāju novērtējums: 5 / 5

Zvaigzne aktīvaZvaigzne aktīvaZvaigzne aktīvaZvaigzne aktīvaZvaigzne aktīva
 

        Saulainā, siltā 13. maija dienā sporta laukumā pie Griškānu pagasta pārvaldes ēkas jau no rīta pulcējās Griškānu PII „Sprīdītis” audzēkņu ģimenes: mammas un tēti, brāļi un māsas, vecmāmiņas un vectētiņi, lai piedalītos Globālās izglītības dienā — ģimenes svētkos.

 Gimenessvetki

Vēlies skatīt tālāk, spied Continue Reading:

        Pasākumā valdīja pozitīva gaisotne. Visus svētku dalībniekus sagaidīja Pavasaris un informēja par svētku aktivitātēm.

      Svētkos piedalījās 20 komandas. Svētku dalībniekus uz aktivitātēm aicināja un kopā darbojās dažādi dzīvnieku tēli. Bērni kopā ar vecākiem varēja pamācīties, kā var attīrīt piesārņotu ūdeni, kā cilvēka darbība ietekmē gaisu, dabu, atmosfēru un kā ledus kušana ietekmē dzīvnieku dzīvi Āfrikā vai Antarktīdā. Visiem ļoti patika no koka veidoto sēņu vākšana, ar neparasto koka roku, tāpat savdabīgo zivju makšķerēšana ar īstu makšķeri.

    Svētkos izspēlējām neparastu sasveicināšanās spēli saistītu ar cilvēku emocijām. Darbojoties mēs draudzīgi noskaidrojām, ka mēs visi esam dažādi, bet mums daudz kas ir kopīgs. Pēc jaukajām aktivitātēm visi labprāt nobaudīja uz ugunskura pagatavoto zupu. Pateicos visiem vecākiem par atsaucību un jauki pavadīto laiku. Paldies arī skolotājiem, kuri iejutās dažādu kontinentu dzīvnieku tēlos, par izdomu aktivitāšu sagatavošanā un vadīšanā.

      Paldies par sadarbību Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības speciālistei Birutai Rīvānei. Paldies par atsaucību un sadarbību Griškānu pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Aleksānam.

Svetlana Klīdzēja, Griškānu PII „Sprīdītis”vadītāja

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ievietotās informācijas jebkuru iespējamo pielietojumu.

(24/05/2017 Publicēts Rēzeknes novada mājas lapā)

Drukāt