Griškānu pagastā notika labdarības koncerts "Eņģeļiem blakus"

Lietotāju novērtējums: 5 / 5

Zvaigzne aktīvaZvaigzne aktīvaZvaigzne aktīvaZvaigzne aktīvaZvaigzne aktīva
 

18. decembris, ceturtā Advente, Griškānu pagasta kultūras namā atnāca ar brīnumu un patiesu mīlestību, vēlmi dāvināt prieku, sirsnību, iejūtību, mīļumu un līdzcietību labdarības koncertā ”Eņģeļiem blakus”. Koncerta mērķis — palīdzēt bērniem no biedrības ”Eņģeļi ar mums”, kā arī panākt, lai katrs koncerta apmeklētājs sajustu cita cilvēka ciešanas un sāpes.

Labdarības koncerts Eņģeļiem blakus

Vēlies skatīt tālāk, spied Continue Reading:

Kultūras nama zāle bija pilna. Bija prieks vērot, ka klātesošie pasākumu atbalstīja ne tikai ar ziedojumiem, bet arī ar gaišām domām, gandarījuma sajūtu, mīlestību un prieku. Koncertā piedalījās grupa ”Galaktika” un solists Normunds Zušs, Griškānu PII pedagogi kopā ar vecākās grupas audzēkņiem, Puncuļu ģimene, akordeoniste Agita Rudzīte un deju pāris Elīna Viļčinska un Vjačeslavs Gašenko. Visi koncerta dalībnieki bija mīļi, sirsnīgi un spēja noturēt skatītāju uzmanību divas stundas, savukārt skatītāji atbalstīja viņus, paceļot gaisā baltos eņģelīšus un dziedot līdzi dziesmas. Patīkami bija vērot, ka mazie bērni un „zvaigznes” uzstājās kā līdzvērtīgi skatuves partneri. Gribas atzīmēt arī bērnu vecākus, kuri atrada brīvu brīdi, lai atvestu bērnus uz pasākumu un atbalstītu arī pārējos bērnus un viņu vecākus. Ar pārliecību var teikt, ka visi guva pozitīvas emocijas, mīlestību un gaišumu dvēselē.

Lai šis koncerts izskanētu skaisti, bija jāiegulda daudz darba. Mēs to nebūtu paveikuši, ja līdzcilvēki mūs neatbalstītu.

Gribas vēlreiz pateikt lielu paldies par burvīgo mūziku māsām Diānai un Sintijai Gritānēm, kuras, spēlējot saksofonu un klavieres, mīļi sagaidīja ikvienu, kas atnāca uz koncertu.

Sirsnīgs paldies bērniem, vecākiem un Griškānu PII pedagogiem. Mīļš paldies par sirsnīgo uzstāšanos Normundam Zušam un Vitoldam Gorņevam no grupas ”Galaktika” un Puncuļu ģimenei.

Pateicamies deju pārim Elīnai Viļčinskai un Vjačeslavam Gašenko. Viņu izpildījumā Vīnes valsis ir neaizmirstams! Paldies jaukajai Agitai Rudzītei par akordeona spēli.

Pateicamies par palīdzību svētku organizēšanā sponsoriem cilvēkiem ar dāsnu sirdi:

  • SIA ”SPRŪŽEVA-M” valdes priekšsēdētājam Pāvelam Melnim
  • Uzņēmuma ”Vecā maiznīca” komercdirektoram Jurim Budrevskim
  • Uzņēmuma SIA ”GSK R” direktoram Ļevam Suhobokovam
  • SIA ”Latgales ziedi” priekšsēdētājam Igoram Diklabam
  • SIA ”Latgalija” valdes priekšsēdētājam Mihailam Bartaševičam
  • SIA ”INTECO WOOD” valdes priekšsēdētājam Dainim Molodcovam

Pasākuma laikā savāktā nauda 414,35 eiro tika nodota biedrības ”Eņģeļi ar mums” bērnu vajadzībām. Pasākumā piedalījās arī biedrības priekšsēdētāja Inese Muhamberga, kura visus iedvesmoja atbalstīt vienam otru gan ar labiem darbiem, gan ar labiem vārdiem, gan ar gaišām domām.

Daudzi ir pateicīgi pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Aleksānam par brīnišķīgo ideju organizēt tāda mēroga labdarības koncertu, jo katrs no mums guva gandarījumu, pārliecību par to, ka var būt noderīgs kādam, kas ir blakus, kādam, kuram vajadzīga palīdzība.

Paldies visiem Griškānu pagasta iedzīvotājiem par atbalstu, klātbūtni un iejūtību!

Svetlana Klīdzēja,
Griškānu PII vadītāja

Igors Isupovs,
Griškānu pagasta jaunatnes lietu speciālists

(21/12/2016 Publicēts Rēzeknes novada mājas lapā) 

 

 

 

Drukāt